Telefon: 041-993-612
E-pošta:
info@nibo-es.si

Energetska izkaznica!


Izpolnjeni so vsi pogoji za izdajanje Energetskih izkaznic...


Preberi več

Energetski pregled

Energija predstavlja v večini podjetij enega od pomembnejših obvladljivih stroškov. Za zmanjševanje porabe energije in s tem stroškov za energijo obstaja mnogo možnosti. Doseženi prihranki neposredno povečajo dobiček podjetja, poleg tega pa pomeni zmanjšanje rabe energije tudi občutne koristi za okolje.
Energetski pregled je eno od pomembnejših orodij pri poskusih obvladovanja stroškov za energijo.
Glede na namen in obseg energetskih pregledov ločimo:
    •    preliminarni energetski pregled: predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma ogleda stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
    •    poenostavljeni energetski pregled: se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
    •    razširjeni energetski pregled: je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.
Oblika energetskega pregleda je odvisna od panoge, v katero spada podjetje ali ustanova, in od posamezne lokacije. Za vse preglede so značilne naslednje osnovne faze:

Faza 1    -    Izračun porabe in stroškov energije
Faza 2    -    Izračun porabe energije po porabnikih
Faza 3    -    Analiza porabe energije
Faza 4    -    Ugotovitev možnih ukrepov
Faza 5    -    Ovrednotenje ukrepov
Faza 6    -    Zahteve glede poročanja in oblike poročila

Kontaktni obrazec

E-pošta:
Zadeva:
Sporočilo:

Kontakt

NI-BO
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina

Telefon: 041-993-612

E-pošta: info@nibo-es.si
E-pošta: robert.likar@nibo-es.si
Spletna stran: www.nibo-es.si