Telefon: 041-993-612
E-pošta:
info@nibo-es.si

Energetska izkaznica!


Izpolnjeni so vsi pogoji za izdajanje Energetskih izkaznic...


Preberi več

Poslovna in investicijska dokumentacija

Investicijsko in poslovno dokumentacijo izdelujemo za investicijske projekte načrtovane v okviru javnega sektorja, kot tudi za investicijske projekt načrtovane v okviru zasebnega sektorja.

Izdelava investicijske dokumentacije je nujna, kadar govorimo o investicijskih projektih, in predstavlja obvezno prilogo vsake razpisne dokumentacije, kadar se potegujemo za nepovratna sredstva.


Naša ponudba zajema:

a. Izdelavo investicijske dokumentacije, in sicer:
    •    dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
    •    predinvesticijsko zasnovo (PIZ)
    •    investicijski program (IP)
    •    študijo izvedbe nameravanih investicij
    •    poročilo o izvajanju
    •    poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov

b. Izdelavo Analize stroškov in koristi (Cost Benefit analize)
c. Izdelavo študij izvedljivosti
d. Izdelavo poslovne dokumentacije (poslovni načrt, poslovne analize, načrti upravljanja ipd.)

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) ter v skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koriti investicijskih projektov in Delovnim dokumentom 4 Evropske komisije, s poudarkom na posrednih učinkih in na izdelavi ekonomske analize in ekonomske upravičenosti projekta.

Izdelava investicijske dokumentacije je obvezna za vse občine pri uvrščanju investicijskih projektov v proračun in Načrt razvojnih programov občine kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska nepovratna sredstva. Podobno velja tudi za javna podjetja. Tovrstna investicijska dokumentacija je obvezna tudi pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.

Poslovni načrti so praviloma potrebni podjetjem pri najemanju bančnih kreditov, pa tudi za prijavo na večino državnih, lokalnih pa tudi evropskih (EU) razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev.

Občasno se pojavijo potrebe po poslovnih analizah za stranke, ki bodisi delujejo v specifičnih sektorjih ali pa imajo prav posebno poslovno dilemo, ki bi jo rade razrešile. Praviloma v takih primerih ne obstaja predpisana metodologija, ampak se v popolnosti prilagodimo željam in zahtevam stranke, tako glede same zasnove dokumenta kot tudi o morebitni osredotočenosti na posamezna vprašanja.

Naše reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za lastne investicije itd.). Skupaj z naročnikom poiščemo optimalno rešitev ter pripravimo ustrezno dokumentacijo v skladu z naročnikovimi zahtevami in željami. V primeru prijave na razpis pripravimo dokumentacijo v skladu z zahtevami razpisa. Naročniku nudimo tudi pomoč pri izpolnjevanju obrazcev razpisne dokumentacije t.j. prijavnega obrazca, nudimo pomoč pri pridobivanju ustreznih dokazil in na njegovo željo lahko tudi vlogo oddamo. Naš cilj je, da je prijavna dokumentacija popolna in pravilna ter dostavljena na ustrezno institucijo v zahtevanem roku.

Kontaktni obrazec

E-pošta:
Zadeva:
Sporočilo:

Kontakt

NI-BO
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina

Telefon: 041-993-612

E-pošta: info@nibo-es.si
E-pošta: robert.likar@nibo-es.si
Spletna stran: www.nibo-es.si