Telefon: 041-993-612
E-pošta:
info@nibo-es.si

Energetska izkaznica!


Izpolnjeni so vsi pogoji za izdajanje Energetskih izkaznic...


Preberi več

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

Naše strokovno znanje in izkušnje omogočata strokovno izdelavo projektne dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov in tehničnimi predpisi ter normativi.
Nudimo celostno storitev projektiranja - od urbanistične preverbe lokacije, izdelave idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije.
Na osnovi izdelanih projektov vodimo tudi upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, spremembe namembnosti objekta oz. legalizacije.
Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobivamo tudi geodetske posnetke, lokacijske informacije in projektne pogoje ter soglasja.
Nudimo vam tudi načrtovanje preureditve obstoječih objektov v obliki izmer, posnetkov obstoječih stanj, načrtov rušenja in načrtov dozidav ali adaptacij.
Projektno dokumentacijo izdelujemo tako za klasično grajene objekte kot za montažne in nizkoenergetske objekte.

Nudimo projektno in tehnično dokumentacijo, katere sestavni del so:
    •    Idejna zasnova (IDZ)
    •    Idejni projekt (IDP)
    •    Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
    •    Projekt za razpis (PZR)
    •    Projekt za izvedbo (PZI)
    •    Projekt izvedenih del (PID)
    •    Projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV)

Kontaktni obrazec

E-pošta:
Zadeva:
Sporočilo:

Kontakt

NI-BO
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina

Telefon: 041-993-612

E-pošta: info@nibo-es.si
E-pošta: robert.likar@nibo-es.si
Spletna stran: www.nibo-es.si