Telefon: 041-993-612
E-pošta:
info@nibo-es.si

Energetska izkaznica!


Izpolnjeni so vsi pogoji za izdajanje Energetskih izkaznic...


Preberi več

Strokovna pomoč pri javnih naročilih

Pomemben del poslov številnih naših naročnikov predstavljajo javna naročila. V tem delu smo zato razvili znanja, ki so v pomoč tako naročnikom (osebam, ki morajo po pravilih ZJN-2 ali ZJNVETPS posle oddajati na podlagi javnih naročil), kot tudi ponudnikom.

Za naročnike po ZJN-2 in ZJNVETPS opravljamo naslednje storitve:
    •    Celotna izvedba javnega naročila, kar obsega:
    •    svetovanje in pomoč pri izbiri ustreznega postopka oddaje javnega naročila,
    •    priprava sklepa o začetku postopka javnega naročila,
    •    integracija vseh evropskih predpisov v razpisno dokumentacijo,
    •    objava javnega razpisa na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
    •    priprava razpisne dokumentacije (razen tehničnih zahtev razpisne dokumentacije),
    •    svetovanje pri morebitnih pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu,
    •    vodenje morebitnih pogajanj, strokovnega in konkurenčnega dialoga,
    •    priprava odgovorov in dodatnih pojasnil na razpisno dokumentacijo,
    •    objava odgovorov in dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
    •    vodenje ali sodelovanje pri odpiranju ponudb,
    •    priprava pogodbe o izvedbi del na podlagi javnega naročila,
    •    svetovanje pri dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb,
    •    pregled ponudb in dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb,
    •    priprava odločitve o oddaji naročila,
    •    sestava vseh ostalih aktov, ki jih je potrebno sprejeti v postopku oddaje javnega naročila,
    •    priprava končnega poročila o izvedbi javnega naročila.

    •    Svetovanje pri posameznih dejanjih v postopku oddaje javnega naročila

Kontaktni obrazec

E-pošta:
Zadeva:
Sporočilo:

Kontakt

NI-BO
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina

Telefon: 041-993-612

E-pošta: info@nibo-es.si
E-pošta: robert.likar@nibo-es.si
Spletna stran: www.nibo-es.si